מסיבת ראש חודש כסלו

מסיבת ראש חודש כסלו

עלה בני ברק מכניסים את האור של חנוכה עם המתנדבים הזוהרים שלנו….
עם תחילתו של חודש כסליו אתם מוזמנים לפתוח את הכיס והלב ולהיות חלק מהמשפחה המדהימה והמוארת שלנו…