מנהלי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מנהלי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (רמת חובב לשעבר) הוקמה בשנת 1989 במטרה לפקח אחר הפעילות התעשייתית בנאות חובב ולדאוג לפיתוח האזור ולמתן השירותים הדרושים לפעילות המפעלים. המועצה הינה רשות מקומית, אחת משתי המועצות המקומיות התעשייתיות היחידות בישראל.

בין המפעלים הממוקמים במועצה: אדמה מכתשים, כיל, טבע ועוד.