מליאת מועצת רמת הנגב

מליאת מועצת רמת הנגב

הגיעו לסיור במועצה אזורית מרחבים ובכפר השיקומי ״עלה נגב – נחלת ערן״. לחזק את שיתופי הפעולה ולהכיר את הפרויקטים שאנו מובילים בכפר. היה ביקור עוצמתי ומרגש.