מבקר המדינה, חטיבת חברה ורווחה

מבקר המדינה, חטיבת חברה ורווחה

"מסע בחברה הישראלית" התקיים במשך 5 ימים, לאורכה של המדינה, במסגרת קורס פו"ממטרת המסע הייתה העמקת הזהות הפיקודית והערכית כמפקדים באמצעות מפגש עם האתגרים הדילמות והקונפליקטים הקיימים בחברה הישראלית כיום.

להלן רשמים:

הביקור בכפר השיקומי "עלה נגב" הותיר אותי המום ונרגש. הוקסמתי ונוכחתי לראות מהי אהבת אדם ואת מה שכתוב במסכת אבות "וכל אהבה שאינה תלויה בדבר- אינה בטלה לעולם". הביקור ב"עלה נגב" יחד עם הביקור במחו"ה אלון המחישו בעיני את היכולת לקבל את השונה, את היחס של החברה לאוכלוסיות החלשות האחרות, ועד כמה ההשקעה בהם יכולה להניב פירות.
רס"ן שי נח בשם צוותו

 


במסגרת שבוע "מסע לחברה בישראל" הנערך מדי שנה בקורס פו"מ כללי, הייתה לנו הזכות לבקר בכפר "עלה נגב".

הביקור היווה נקודת שיא בסיור וצוין לטובה ע"י החניכים בסיכום השבוע.
אמירתו של האלוף (במיל') דורון אלמוג, "חוזק החברה נמדד ביחס שלה לחלשים בחברה" באה לידי ביטוי בפעילות הכפר באופן הממחיש הלכה למעשה את עוצמת החברה בישראל.
יותר מכל בלט יישומו של חזון הכפר המושתת על ערכי אהבה, נתינה ואכפתיות – בכל נקודת בה ביקרנו ראינו טיפול מסור של צוות העובדים והתרגשנו מהיחס לו זוכים דיירי הכפר במגוון פעילויות ובשטח נרחב ומטופח.
הביקור יהווה נר לרגלינו בהמשך השירות הצבאי בדגש על פעילויות התרומה לקהילה וסיוע לאוכלוסיות חלשות.
אין ספק כי מילותיו של הזמר אריק איינשטיין ז"ל "אני ואתה נשנה את העולם" מיושמות בכפר "עלה נגב" מדי יום ביומו באופן מרשים, אנושי ומסור.

המכללה הבין זרועית לפיקוד ולמטה

פו"מ כללי, מחזור ס', צוות 2