גב' רבקה קיסינג, מחלקת מחקר והדרכה, מרכזי עלה ישראל

 

מחלקת מחקר והדרכה משותפת לארבעת מרכזי עלה, ופועלת בשני מישורים עיקריים: למידה מעמיתים ופעילות מחקרית. המחלקה מתמקדת ביצירת בסיס מקצועי משותף לארבעת מרכזי עלה, מיסוד למידה מעמיתים בתוך הארגון, יצירת קשרים אקדמאיים ומקצועיים בישראל ובעולם דרך מחקר. כמו כן, המחלקה יוצרת שיתופי פעולה מקצועיים עם ארגונים שונים ומציעה הדרכה מקומית ובינלאומית. במסגרת פעילות המחלקה מתקיימים באופן שוטף ימי למידה מעמיתים, הדרכות לארגונים בארץ ובחו"ל, הובלה ושותפות במחקרים. המחקרים משלבים ידע אקדמי עדכני וחידושים מהשטח ומובילים להפריה הדדית. נושאי המחקר מתמקדים בתחומים טיפוליים, משפחתיים וחברתיים/ קהילתיים, במטרה להבין את הצרכים ואופני ההתערבות על מנת לשפר את איכות חייהם והשתתפותם המקסימלית במארג החיים של אנשים עם מוגבלויות שכליות בינוניות עד קשות ובני משפחותיהם.