מבקרים חשובים – מטרות נעלות

מבקרים חשובים – מטרות נעלות

פרטים
פורסם ביום שבת, 24 ספטמבר 2011 21:35

ביקור שרים בעלה נגב–נגב נחלת ערן

המשנה לרוה"מ והשר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, ושר המדע דניאל הרשקוביץ, הגיעו ב-6.7.2010 לביקור בעלה נגב–נחלת ערן.

יו"ר הכפר, אלוף במיל' דורון אלמוג, ומנכ"ל רשת עלה הרב יהודה מרמורשטיין ערכו לשרים סיור בביה"ח הסיעודי מורכב ובביה"ס לחינוך מיוחד שבכפר.

השר סילבן שלום שסיכם את הביקור, הביע התרשמותו, התפעל מהפעילות רבת ההיקף הנעשית בכפר, ובירך את מועצת מרחבים על כי הקצתה מקום לאוכלוסיה מיוחדת.

לדברי השר, פעילות הכפר השיקומי, המספק שירותים לכל האוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים בדרום, ללא חלוקה דתית או אתנית, מחייבת לתת מענה מיידי. לשם כך, הבטיח השר לפעול לשיתוף מספר משרדי ממשלה לגיבוש החלטה משותפת בוועדת השרים הבאה עוד בשנת 2010.

השר הבטיח כי יפעל להוביל לגיבוש החלטה לשנתיים הקרובות לפחות, על מנת לאפשר לממש את החלטת הממשלה לבניית שלב ג' בכפר.