מבקרים בעלה ירושלים

מבקרים בעלה ירושלים

שלישי, נובמבר 13th, 2012


הנשיאה הגב' רודה פישר כותבת….

1

ראש העיר ניר ברקת כותב….

2

 מנכ"ל הביטוח לאומי גב' אסתר דומיניסיני כותבת….

3

מר צבי חלמיש….

4

מנכ"ל הביטוח לאומי מר שלמה מור יוסף….

5