לחופש נולד

לחופש נולד

לקראת ראש השנה תש"ע הועבר לעלה נגב-נחלת ערן מכתב מרגש ממשפחת ק. שבנה ד. הועבר לכפר השיקומי לאחרונה.

ד. הסובל מתסמונת התגורר במעונות שונים במשך 15 שנים. מכיוון שהוא עצמאי בהליכה, בכל המעונות הוא שוכן ב"כלוב". עם הגעתו לעלה נגב-נחלת ערן גובשה תכנית עבודה לקידומו. בשלב ראשון החליט הצוות להוציאו מה"כלוב", ומאז הוא מתהלך בין שבילי הכפר מדי יום, וניכר בו שהוא מאושר מהשינוי שחל בחייו.

כיום אפשר לומר בביטחון שתכנית הקידום של הנער הצליחה מעל למצופה ולמשוער.

מכתב המשפחה שמדבר בעד עצמו, הוקרא לכל עובדי עלה נגב-נחלת ערן – שההצלחה הושגה בזכותם!

 

בס"

ד כ"א באלול התשס"ט

לכבוד: מסדה סקלי, מנהלת כפר "עלה נגב"

אתי בן דיין, מנהלת המעון

העובדות הסוציאליות , צוות הרופאים

וכל העובדים והמסייעים בכפר.

הנדון: מכתב תודה וברכת שנה טובה.

אנו,ההורים של ק. ד. רוצים להודות לכם.

אנו משבחים ומודים לכם מעומק ליבנו על שבתבונה ובחכמה פתרתם בעיות, בטיפולכם המסור והמקצועי, ביחס אישי וחם ובטיפול נכון השגתם תוצאות חיוביות.

שיפרתם את איכות חייו של בננו ד. לאין ערוך, מחיתם מפניו עצבות, גרמתם לו אושר ושמחה. ובעיקר – החזרתם את ה

חיוך לפניו.

מבחן התוצאה הוכיח – חייו השתנו לבלי הכר, אתם מהווים נכס גדול לילדים מוכי גורל אלה, ומעלתכם ושכרכם גדול במרומים.

יגמול השי"ת לכם על מעשים טובים אלה שהם בבחינת "והיית משגב לדך" (תהילים) ו"חסד ואמת". על עזרתכם לדך, למך, לנדכאים ולחלכאים, לחסרי הישע ולמוכי גורל אלה שנמצאים בכפר ואינם מסוגלים לגמול לכם באהבכם.

אתם הצלחתם במקום שאנשים אחרים נכשלו בו.

שנת תש"ע תהיה בעז"ית שנת תשועות ונחמות.

שתרבה השמחה, האושר והבריאות לכם ולמשפחותיכם ושתשרה השמחה במעונכם.

המשיכו במעשים טובים אלה, ויהי ה' בעזרתכם תמיד.

נא העבירו את ברכותינו והכרת תודותינו לכל צוות העובדים בכפר.

יבורכו כל העוסקים במלאכת קודש זו.

"עולם חסד ייבנה"

מאחלים:

משפחת ק.

וכמובן מצטרף לאיחולים,

ד. ק.