גמלאי צה"ל חולון

גמלאי צה"ל חולון

האורחים מאוד התרגשו מהביקור בכפר והתפעלו ממערך העובדים המסור והחם: "זוהי ארץ ישראל היפה, עם המטפלים המסורים ביותר" אמר שלמה קימל  אשר מארגן את הביקורים של הגמלאים ברחבי הארץ. קימל התרגש מאוד מהביקור, שיבח ובירך את דורון בסיום שיחת הפתיחה והתרגש מאוד.