גאל גרינוולד – ראש החטיבה להתיישבות

גאל גרינוולד – ראש החטיבה להתיישבות

שני, מרץ 28th, 2016