ביקור הנהלת ביג

ביקור הנהלת ביג

יהודה נפתלי – יו"ר קבוצת BIG

איתן בר – זאב – מנכ"ל קבוצה BIG

יסמין אלעד – מנהלת תרומות

הגיעו לבקר בכפר במסגרת ביקורים בארגונים בהם תומכת חברת BIG