אמיר לוי – ר' אגף התקציבים במשרד האוצר

אמיר לוי – ר' אגף התקציבים במשרד האוצר

ראשון, אוקטובר 9th, 2016


ביקר בכפר עלה נגב- נחלת ערן

התרגש מאד מהסיור וציין כי רואים בכפר שילוב אמיתי.