איך תוכלו לעזור?

עלה מפעילה ברחבי הארץ ארבעה מרכזים בבני ברק, ירושלים, גדרה והנגב אשר מעניקים טיפול מקצועי ליותר מ– 700 תינוקות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים. וכן שירותים מעולים בתחומי הרפואה, הסיעוד, מקצועות הבריאות, השיקום, החינוך המיוחד ופעילויות הפנאי.
בנוסף, מפעילה עלה מרפאות קהילתיות לטיפול בילדי הסביבה.

כל הפעילות מבוססת על אמונה חזקה ביכולותיהם של דיירי עלה להגיע להישגים ולחיות חיים נוחים, איכותיים ומאושרים ככל האפשר. זאת תוך שמירה על כבודם העצמי, טיפוח אישיותם ושילובם במשפחה, בחברה, ובקהילה.


ALEH u2013 FeelMemory App

ALEH u2013 FeelMemory App

FeelMemoryu00ae is a unique online space to keep the memories of the ones we love alive forever. Via the FeelMemory app, you can construct a memorial page, including images, videos and letters, and invite your family and friends to view and share it. The best part is that you page visitors can donate to ALEH in memory of your loved ones. Itu2019s one of the easiest ways to support ALEH u2013 and itu2019s so meaningful!nn

Download the app and get started

An Easy Way to Help ALEHu2019s Kids Everyday!!

An Easy Way to Help ALEHu2019s Kids Everyday!!

Did you know that thereu2019s a way to search online and secure some of the best deals on goods, experiences and services all while helping ALEH? Make your way over to Savoo to check it out!nnYou will support ALEH every time you use the Savoo search engine or take advantage of their exclusive deals. Everyone wins, especially ALEHu2019s amazing kids.nnThank you in advance for your support! Happy searching and enjoy the great deals.

Just follow this link to get started